ONECOIN

OneWeb 2012 © Copyright

INFO om KRYPTOVALUTOR - framtidens betalningsmedel

på HÅFORS eller hos dig.

Mycket nytt och omvälvande sker just nu inom den globala ekonomin, jämförbart med skiftet som skedde när internet introducerades.

 

Är du intresserad av att veta mer för att kunna se möjligheterna det medför för dig eller ditt företag?

 

För publika presentationerna av blockchain tekniken, kryptovaluta och Onecoin, se Galleri Håfors Facebook sida. Boka din plats via mail jw@gallerihafors.se eller sms till 0702-781179.

FAKTA - KRYPTOVALUTA GENERELLT och ONECOIN SPECIFIKT

Svårighetsuppgraderingar,

När vi skapar kryptovalutor blir det kontinuerligt svårare att finna coinen för de datorer som letar lösningar på algoritmen. Detta är en grundläggande del av att skapa en ny kryptovaluta. I skapandet av ONECOIN sker dessa uppgraderingar med jämna mellanrum. Det har inneburit värdeökningar på mellan 7-67% i varje steg sedan starten av miningen i januari 2015. Se bilden till höger.

 

Jämför guldbrytning, ju djupare ner i gruvan desto dyrare att ta fram guldet. Ger en mer värdefull vara!

 

Ökningen av svårighetsgrad innebär i praktiken att mer energi behövs för att finna lösningar på algoritmen = ett coin. 1 ONECOIN har ökat i värde från 0,5 Euro i maj 2015 till 15,95 Euro i september 2017 samtidigt som svårighetsgraden gått från 4-159 tokens/coin. Tokens är energipoletter och den enda möjlighet att delta i miningen av ONECOINs. Dessa ingår i utbildningspaketen man köper som medlem och finns endast tillgängliga innan börsintroduktionen. därefter handlas ONE på handelsplattformen xcoinx.

 

Vad skapar kryptovalutors värde?

En kryptovaluta har likt våra andra valutor inte någon guldreserv eller annat som backar upp dess värde. Onecoins värde bygger på tillgång och efterfrågan. Svenska kronan har inte sedan 1930-talet varit uppbackad av "guldfot" utan får sitt värde i vår tillit till svenska regeringen och Sveriges Riksbanks förmåga att hantera vår ekonomi. När vår regering och banker väljer att skapa mer pengar minskar våra tillgångar i värde, det kallas inflation. Kryptovaluta har ett betämt antal mynt och blockkedjan kan inte utökas vilket gör att inflation inte kan skapas.

 

ONECOIN - den första reserv-kryptovalutan

Onecoin har överträffat alla förväntningar och är ett snabbt växande företag och nätverk. Vi är redan den största kryptovaluta sett till medlemmar i nätverket och efter den 1 oktober 2016 även den största valutan sett till mängd coins och marknadsvärde. Ett annat mål är att bli den första reserv kryptovalutan alltså att agera säkerhet och stabiliserande för andra valutor likt guldet gjorde tidigare.

 

Att skapa en inflationsfri och stabil kryptovaluta - basen för att nå Onecoins större mål

Att kryptovalutor jämförs med guld och guldgrävande, mining, är ingen slump. Guld och alla råvaror på planeten är begränsade och kryptovalutor har en inbygd begränsning som inte går att ändra när du väl startat processen med miningen.

 

Begränsningen gör dem mer värdesäkra över tid och omöjliggör skapandet av fler coins än det antal som algortimen hade då miningen startade, 120 miljarder för Onecoin. Med nuvarande takt kommer vi kunna ta fram Onecoins i 3,5-4 år till 2020-21. Både Onecoins storlek, säkerhet och snabbhet är fortsatt unik bland kryptovalutor i världen idag.

 

Ökad säkerhet och snabbare transaktioner än någon annan kryptovaluta

Kryotpvalutor sprider makt att både skapa och hantera värde/pengar till befolkningen, till dig och mig, eftersom användandet av mellanhänder likt banken inte behövs med blockchain-tekniken. Innovationen "the blockchain" bygger in säkerheten och Onecoin ökar säkerheten ytterligare genom att infoga KYC `know your customer´ - dokumenten som ger transparens, direkt in i blockkedjan. Utöver detta har Onecoin som första och enda kryptovaluta revision av alla transaktioner av en oberoende revisionsbyrå.

 

Så till frågan `Är Onecoin säkert?´ 287 st hackers deltog i en Hackerchallange med vinsten 100 000 Euro om de lyckades bryta sig in i Onecoins system. Nengen lyckades!

ONECOINS VISION

OneCoin's global goal is to empower billions of people by providing borderless, low cost financial transactions and connecting them to the financial world. To plug the unbanked into the financial network.

 

Sprida de finansiella musklerna i världen och ge fler möjlighet till utveckling, på ren svenska!

 

"Prof. Yunnus fick med sina microlån Nobels Fredspris. Jag tror Dr Ruja Ignatova har möjlighet att få detta pris med sin innovation ONECOIN. Framtiden får visa."/Johanna Wallin

JOHANNA WALLIN -

ONELIFE Independent Marketing Associate, IMA

Internet lät oss sprida information på ett sätt som saknar motstycke i historien. Blockkedjor kommer att låta oss sprida bra mycket mer än så - pengar, röstsedeln, journaler, kontrakt mm.

Prognosen är att Onecoins värde 2018 kommer vara ca 25 Euro/coin.

Februari 2017 ökades användbarheten med handelsplattformen dealshaker.com. Då tillgång och efterfrågan styr värdet på Onecoin ser vi fram emot att fler och fler handlare tar emot ONE på www.dealshaker.com.

 

Under de första 10 månaderna omsattes 120 miljoner ONE, omräknat till SEK ca 25 miljarder.

ONECOIN - KRYPTOVALUTAN 2.0

Varsågod - en inbjudan att bli med i mining av kryptovaluta, utbilda dig och bygga ekonomisk frihet samtidigt som du skapar ett system som välkomnar de ca 2,5 miljarder människor som idag står utanför banksystemet.

 

Onecoin bygger en ny valuta och ett nytt globalt ekonomiskt betalsystem. Möjligheten med kryptovalutor generellt handlar om att stabilisera den globala ekonomin och minska fattigdom. Detta sker genom att fler kan göra billiga transaktioner, snabbt och säkert utan mellanhänder. Onecoin har ett unikt användarvänligt system som passar dig och mig. Alltså behöver du inte vara IT kunnig eller börshaj för att delta i detta globala skifte. Du behöver bara vara modig, nyfiken och medvetet kunna hantera riskerna det innebär att göra något nytt och innovativt.

 

ONELIFE - passiv eller aktiv inkomstmöjlighet

Onecoins unika affärsmodell ger nu i uppbyggnads skedet en möjlighet till en helt ny karriär eller komplement till din nuvarande verksamhet, diversifiering av sparande mm. Johanna har byggt upp en organsiation utan tidigare erfarenhet av varken affärsmodellen eller branschen. Hon erbjuder idag kurser och handledning för framtida ledare och delar gärna med sig av sina erfarenheter av sitt pionjärsarbete med fokus - till nytta för fler. "Visionen jag delar med Dr Ruja Ignatova och Onecoin är att ge fler tillgång till resurser och öka människor förmåga att hantera dessa med utbildning av olika slag." säger Johanna.

 

och DEALSHAKER.com

Handla med Onecoin som betalningsmedel.

ÄR DU FÖRETAGARE och önskar marknadsföra dig mot en ny målgrupp? 3,5 miljoner medlemmar har idag ONE som de önskar använda. Hör av dig så visar Johanna hur du utan kostnad kan ta emot detta nya betalningsmedel.

 

VILL DU BLI FÖRETAGARE? Eller TEAM LEDARE? Har du saknat ett ekonomiskt sammanhang där du känner dig hemma? Ett som bjuder in dig att skapa ekonomisk frihet för dig själv samtidigt som du inspirerar andra till detsamma? Onecoin har en unikt lättillgänglig upplägg gjort för vanligt folk som vill handla bröd och bilar mm, inte för spekulation och trading. Är du nyfiken att få veta mer om möjligheterna med Onecoin, Onelife, att arbeta med nätverksbyggande, köpa och sälja varor/tjänster på Deashaker.com?

 

Boka 30 minuter med Johanna för att upptäcka om du är redo att säga JA! till en ny karriär. Vi går igenom de olika möjligheterna till passiv och/eller aktiv inkomst för dig, användbarhet och vilka mål du har med medlemskapet. Oavsett om du är passiv sparare eller aktiv ledare är du lika välkommen.

 

Är du redan medlem och har praktiska frågor - kontakta din upline/den som bjöd in dig eller ta del av info på publika facebooksidor, Youtube mm. Du är också välkommen på de publika presentationer och utbildningar som annonseras här men jag kan inte hjälpa dig personligen med ditt konto etc om du inte är del av mitt team.

 

8 OKTOBER 2018 - 9 JANUARI 2019 ICO process i tre steg

Optioner för Framtida Ceritfikat - ICO

Processen är startad och vi ser fram emot nästa steg för denna valuta mot massmarknaden. Mer information kommer under året!