NEW PARADIGM COACHING

OneWeb 2012 © Copyright

FEMININE POWER MÅNATLIGA CIRKLAR

Fredag 31 juli - MUNKEDALS KOMMUNHUS

 

kl 17.30 mingel, 18.00 start

TEMA - Din röst, Din Power, Ditt bidrag till Sverige

Du får nycklar till en inre kraftkälla att använda för att ta steget att välja. vi använder intuitionen för att avgöra vad du vill lägga din röst på.

 

 

Pris 450:-/cirkel

(250:- för student/pensionär/föräldraledig mm.)

 

HÖSTPAKET augusti-dec 2018

3 valfria FP cirklar - 1000:-

(student mm 600:-)

Företag faktureras ovanstående priser plus moms.

ÄR DU KVINNA, KREATIV, SMART, NYFIKEN och MODIG?

Har du en önskan att använda mer av den du är, din unikitet, kreativitet, i livet och på jobbet? Kan du inte hitta en arbetsbeskrivning där hela du får plats? Har du inte människor runt omkring dig som stöttar dig att genomföra dina innovativa, kanske vilda men helt klart vackra visioner?

 

NU är det din tur!

Oavsett vilka dina förutsättningar och mål är arbetar Johanna med en djup tillit till att du är värd ett liv som får in alla delar av dig. Med detta utgångsläge ger vi oss ut på en rolig och samtidigt utmanande resa. Johanna har själv gjort det och hittat sitt meningsfulla arbetsliv och en struktur som rymmer allt hon behöver för att fortsätta utvecklas och må bra. Det gör att hon vågar påstå att det är möjligt! Läs Biografin - från Larv till fjäril nedan.

 

Johannas intuitiva närvaro och djupa insikter om känslor och tankars påverkan på individuella beslut och organisation och kultur är unika. Utrymmet hon håller för dig att utvecklas är fyllt med omtanke och värme samtidigt som där finns gott om plats för skratt och humor för att våga ta de steg du inte haft möjlighet att ta tidigare och bygga de relationer som behövs för att nå målen.

 

Boka gratis KREATIVITETS DISCOVERY SESSION - 30 minuter. Johanna Wallin 0702781179

 

METODER och VERKTYG

Verktygen jag använder länkas till mitt konstnärsskapet med hög känslighet, öppenhet, flexibilitet och humor. De är genom sin kreativa bas direkta, avslappnade och går direkt till kärnan av problem. Effektivt och anstängningslöst sker förändringen när utrymmet finns att genomföra den.

Vi får med både känslor och tankar och på så sätt går vi direkt till grunden för betenden och får bestående resultat av arbetet.

Har ni hamnat fel utifrån ert syftet och inte lyckas genomföra mål tittar vi även på den kultur ni arbetar i, både i företaget/organsiationen, branschen och i samhället, även globalt om ni bedriver internationell verksamhet, för att förstå samtliga lager av påverkan på ert handlande och era beslut.

 

ERFARENHETER och UTBILDNINGAR

Johanna har genom sin unika infallsvinkel som både ingengör och konstnär en vana och kunskap om kulturers påverkan på struktur, beslut och handlingar. Att hon är ingenjör i botten gör att vi tillsammans kan läsa er organisationsstruktur och med enkla medel justera för att skapa utrymme för de nya strukturer vid behov. De metoder och utbildningar Johanna har med sig handlar om utveckling av ett nytt framtida ledarskap och nya organsiationsformer med lika stort fokus på de inre som de yttre aspekterna. För att förändringen skall kunna bli av är ärlig kommunikation om nuläget och en avsatt tid och plats för att utforska det som behövs för att få fram potentialen i både personer och organisationer.

 

Johanna använder 4+1xC - Curious, Connection, Compassion och Create.

allt för att öka flödet, basen för allt är C nr 5 - CURRENCY av energi, pengar och tid. För mer info kontakta Johanna direkt eller gå in på newparadigmcoaching.se.

 

SAMMARBETSPARTNERS

Fortbildar pågår kontinuerligt. Just nu avslutas certifiering i Feminine Power Leadership, Coaching och Facilitation. www.femininepower.com Johanna ör personligt tränad av PhD Claire Zammit i transformational coaching, facilitation and leadership.

 

"... through our presence, through our listening, through our way of being and showing up and orienting ... we have (the power) to catalyze the unmanifest, unrealized possibilities for others, both as individuals and groups, cultures, our larger society, our world." citat av CLAIRE ZAMMIT

 

The Bleu Economy - www.thebleueconomy.org

 

Prof. Gunter Paulis nyskapande teorier. Systemtänkande och värdeskapande genom nya affärsmodeller som bygger öppenhet, delande nätverk och detta skapar multipla cashflows istället för att fokusera på core business och sluta leden.

 

Eiwor Backelund at Genuine Contact Tools - www.gctools.se

 

Genuine Contact Tools bygger en kultur för ledarskap med hög energi, glädje, samarbete och hållbar utveckling och tillväxt.

Johannas nya paradigm för dig?

Till dig som söker en tillvaro där sysselsätning eller arbete inte bara är utbyte av tid för pengar. Du som känner att liv och arbete behöver vara ett. Antingen är du konstnär eller inte behöver du vara den kreativa kraft som skapar strukturerna som behövs för att din kreativitet ska kunna utvecklas, delas av fler och uppskattas

 

Vågar du inte riktigt satsa på dig själv idag?

 

Johannas coaching och handledning skapar bestående förändring i hur du värderar dig själv och din skaparkraft. Du får hjälp att bygga en organsiation och förstå vilka samarbetspartners du behöver för att växla upp dina talanger. Du namger och bygger med detta en helt ny kultur och ett nytt business och ledarskaps paradigm. Du tar dig från rädsla och oro över att inte vara nog till tillit, lugn och i djup kontakt med din källa till kreativitet.

 

Från "survive to thrive!"

Senaste kursintyget från april 2016: Blue economy - Business Modelling Academy.

BIOGRAFI - eller biologin? - en larv blir fjäril

Johanna Wallins resa från ingenjör och konstnär till Emotional Fitness coach inom business och ledarskap.

-"Jag har förändrat världen." Jaså?! tänker du kanske. Det märks inte. Nä, det sker inifrån och ut. Därför har du inte märkt nått större, ännu!

Förändringen av min värld startade 2015 med mitt arbetsliv och handlade om att jag uppvärderade mitt bidrag från värdelöst till värdefullt. Det som fick min förändringsbägare att rinna över var rent krasst bristen på pengar som konstnär, ideellt aktiv, mor och livspartner. Bristen var som en symbol för mitt låga värde, ”jag är inte uppskattad av andra eller av samhället därför är mitt konto tomt”. Det bekräftades också av erfarenheter från tidigare arbete, i mitt första ingenjörsjobb fick inte hela jag plats, som ledare i olika ideella organsisationer och företag var mina metoder ifrågasatta osv. Den gemensamma nämnaren var jag och det var lätt att tänka att det var fel på mig. Skam, vår mest hemliga känsla, vara min vanligaste under dessa erfarenheter.

 

2015 fattade jag mod och ändra min vana att prata ner mig själv. Vände det till att välja att ta steg framöver som visade att jag om ingen annan ser mitt eget värde. För att våga hade jag under en period byggt känslostyrka - emotional fitness. Med den kunde jag krossa mina inre glastak, skrämma alla skamtroll på flykt och även, som det senare visade sig, krossa yttre glastak. Träningen byggde upp och fördjupade relationen till mig själv, till andra och framför allt till livet. Dessa relationer var nycklarna som gjorde mig redo att ta steget förbi begränsande tankesätt och föreställningar. Jag landade i att allas lika värde nu även inkluderade mig själv.

 

Känner du också nått djupt, gnagande behov av att ta nya steg? Finns det saker du önskar skapa, uppleva, uttrycka eller bidra med? Behöver du som jag komma loss? Sluta anklaga din personlighet eller dina omständigheter för din oförmåga att bidra på den nivå du önskar?

 

Välkommen på en gratis Discovery Session för att se om du är redo att ta ett nytt ledarskap och börja fatta nya sorters beslut.

Föreläsningar och coaching finner du under NEW PARADIGM COACHING eller vill du spendera tid tillsammans med Johanna i ateljén titta under fliken GALLERI HÅFORS.

 

För mig var längtan att bidra till fler professionellt, speciellt till dem som idag inte får plats fullt ut i våra organsiationer eller känner igen sig som företagare. Mitt första intuitiva steg var att skapa egen ekonomisk frihet. Rädda delar av mig protesterade vilt mot det, en del tvivlade fortsatt på mitt värde, eller kritiserade det som ”ytligt och egoistiskt”. Men jag följde intuitionen. För varje steg jag tog med detta ledarskap öppnades nya horisonter upp framför mig. Idag tar jag steget för att berätta för fler om hur jag använt ett feminint ”inifrån och ut-ledarskap” så vi blir fler som tillsammans vågar skapa det vi önskar, även om vi inte vet hur! Först när jag förändrade världen inifrån och ut började det hända men då gick skiftet snabbt.

På 3 månader hade mina nya föreställningar lett till den första förändringen, från känslan av ekonomiskt beroende till oberoende. Nästa ring på vattnet, mindre än 6 månader senare hade jag ett team av människor runt mig som visste mitt mål - att skapa förutsättningar för alla att bidra, och vi stöttade varandra att genomföra det. Och… Helt otroligt, jag befann mig nu också i organisationer med mål att skapa nya globala samarbets och ekonomiska system, med mer jämlika förutsättningar för fler att bidra i. 2015 visste jag inte att det fanns sådana sammanhang att sätta upp som målbild.

Det här är viktigt! Om din vision känns för stor eller har ett resultat som inte du kan kontrollera eller inte tidigare presenterats? Den är ändå värd att följas. Och du, jag hade 2015 inte kunnat sätta upp där jag befinner idag som målbild. Därför det tog ett annat sorts ledarskap och inte en linjär utan en annan sorts strategi för att nå mitt mål om djupa och näringsrika relationer med samarbetspartners med lika stort intresse för ett gott liv som jag. Det gick inte att sätta namn på dem innan utan jag fick söka mig fram inifrån och ut. Inifrån och ut ledarskap innebär bl a att ta hjälp av sin intuition. Ett ledarskap som vågar ”bygga flygplanet medan vi flyger det” och som kan hantera mer komplexa problem och större förändringar.

 

Modigt att inte veta och ändå våga? Japp!

 

Det här är ett ledarskap jag tror världen behöver och är redo för. Hoppas vi ses snart för en privat session eller på ett event nära dig.